Make your own free website on Tripod.com

prengtai.jpg (2347 bytes)

 

 

เชิญ Download ตัวอย่างเพลง (.wma) เพื่อทดลองฟัง

เขมรไทรโยค ลาวกระทบไม้
ลาวดำเนินทราย ทยอยญวน
ลาวเสี่ยงเทียน นกขมิ้น
นางครวญ ลาวดวงเดือน (กีตาร์)
เขมรพายเรือ จระเข้หางยาวดอกสร้อย

 

ทุกเพลงบรรเลงโดยวง "ภุมริน"
ด้วยความเอื้อเฟื้อจากชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ